جدید ترین دوره ها

آخرین به روز رسانی ها

Adobe Premiere Pro CC 2020: ویرایش ویدئو از صفر مطلق تا متوسط(پروژه محور)

آنچه خواهید آموخت نحوه ویرایش و خروجی گرفتن اولین فیلم با کیفیت بالا برای YouTube یا Amazon Prime نحوه سازماندهی…

group0
تومان35000

آموزش نرم افزار Adobe XD از صفر تا استادی

بدون رای 0 رای ها
محمد جهانی پور

http://dl2.azphotoshop.ir/xd/1.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/2.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/3.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/4.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/5.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/6.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/7-Type.mp4

group0
دوره رایگان!

پرمخاطب ترین دوره ها

بیشترین تعداد دانشجو

آموزش فتوشاپ

آموزش تخصصی فتوشاپ

Adobe Premiere Pro CC 2020: ویرایش ویدئو از صفر مطلق تا متوسط(پروژه محور)

آنچه خواهید آموخت نحوه ویرایش و خروجی گرفتن اولین فیلم با کیفیت بالا برای YouTube یا Amazon Prime نحوه سازماندهی…

group0
تومان35000

آموزش نرم افزار Adobe XD از صفر تا استادی

بدون رای 0 رای ها
محمد جهانی پور

http://dl2.azphotoshop.ir/xd/1.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/2.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/3.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/4.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/5.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/6.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/7-Type.mp4

group0
دوره رایگان!

آموزش پریمیر

آموزش تخصصی پریمیر

Adobe Premiere Pro CC 2020: ویرایش ویدئو از صفر مطلق تا متوسط(پروژه محور)

آنچه خواهید آموخت نحوه ویرایش و خروجی گرفتن اولین فیلم با کیفیت بالا برای YouTube یا Amazon Prime نحوه سازماندهی…

group0
تومان35000

آموزش نرم افزار Adobe XD از صفر تا استادی

بدون رای 0 رای ها
محمد جهانی پور

http://dl2.azphotoshop.ir/xd/1.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/2.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/3.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/4.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/5.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/6.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/7-Type.mp4

group0
دوره رایگان!

آموزش ایلستریتور

آموزش تخصصی ایلستریتور

Adobe Premiere Pro CC 2020: ویرایش ویدئو از صفر مطلق تا متوسط(پروژه محور)

آنچه خواهید آموخت نحوه ویرایش و خروجی گرفتن اولین فیلم با کیفیت بالا برای YouTube یا Amazon Prime نحوه سازماندهی…

group0
تومان35000

آموزش نرم افزار Adobe XD از صفر تا استادی

بدون رای 0 رای ها
محمد جهانی پور

http://dl2.azphotoshop.ir/xd/1.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/2.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/3.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/4.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/5.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/6.mp4http://dl2.azphotoshop.ir/xd/7-Type.mp4

group0
دوره رایگان!