نمایش دادن همه 3 نتیجه

دوره مقدماتی فتوشاپ

1-Work space.mp4 2-color.mp4 3-Color picker.mp4 4-New file.mp4 5-move.mp4 6-marquee.mp4 7-lasso.mp4 8-Quick selection and magic wand.mp4 9-pen.mp4 10-tamrin.mp4 11-Layer.mp4 brush.mp4 Crop.mp4…

group0
دوره رایگان!

مجموعه تمرین شماره یک

در این فیلم طراحی چند تصویر و کاربرد ابزار های زیر به شما آموزش داده می شود. 1-Move 2-Marquee Tools…

group0
تومان5000